Till innehåll på sidan

Om Green Leap

Green Leap är en forskargrupp för design och hållbar utveckling på KTH. Vårt mål är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling.

Green Leaps projekt drivs i tvärvetenskapliga grupper och i samarbete med designbranchen, organisationer och företag. Våra medarbetare har bakgrund dinom designforskning, industridesign, framtidsstudioer och miljöforskning.
Designmetodiken innebär att våra projekt alltid innehåller resultat i någon form av kreativ gestaltning, fullskaletester eller visualisering tillsammans med vetenskapliga publikationer. Gestaltningarna har flera funktioner, de fungerar som prototyper för att få feedback och skapa diskussion, de är lätta att kommuncera och ta till sig och de synliggöra frågor som inte inte kommer fram genom en vetenskaplig text. För oss är gestaltningarn inte bara ett komplement till texten utan en explorativ metod för forskning genom design. Prototyperna kan se ut på olika sätt, de kan vara fullskaletester av nya praktiker som i Bilfritt år, som en interaktiv webbsida som i Life2053 eller arkitektoniska modeller som i Sensing Energy.

Green Leap startades med stöd av Energimyndigheten och är en av våra viktigaste finansiärer. Tillsammans med CESC utgör vi en plattform för tvärvetenskapligt samarbete mellan skolorna på KTH inom området hållbar design, framförallt med CSC, ABE och ITM-skolan.

Kontakt  

Sara Ilstedt
Forskningsledare, kontaktperson forskning
Professor produkt- och tjänstedesign
sarai@kth.se
070-798 78 30

Postadress:

KTH, ITM
Green Leap
Brinellvägen 83
100 44 STOCKHOLM

Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2017-05-10