Om Green Leap

Green Leap är en forskargrupp för design och hållbar utveckling på KTH. Vårt mål är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling.

Green Leap är ett samarbete mellan KTH och Konstfack. Vi är en del av CESC, Centre for Sustainable Communication. Initiativet stöds av Energimyndigheten som insett att förändrade attityder och beteenden är nyckeln till en hållbar framtid. Här har designbranschen en viktig roll att spela. Det gäller både design-metoden i sig som ett förändringsverktyg, designerns roll i att skapa trender och påverka beteenden, samt i deras dagliga kontakt med företag gällande produktutveckling.

Grundpelarna för vårt arbete är mötet mellan design och hållbar utveckling.
Våra samarbetspartner kommer från tre håll: Designbranschen, Akademi och Forskning samt Företag och organisationer. Verksamheten inriktas på tre områden:
att agera brobyggare och matchmaker mellan våra parter, att sprida kunskap genom riktade kurser, workshops, webbplats och konferenser. Slutligen kommer vi också initiera och driva projekt som på olika sätt tar oss närmare målet - ett hållbart samhälle. Ett övergripande projekt är ”Prototyping the future” att åskådliggöra det hållbara samhället genom konkreta visualiseringar som människor kan förstå och förhålla sig till.

Tillsammans med CESC utgör vi en plattform för tvärvetenskapligt samarbete mellan skolorna på KTH inom området hållbar design. Framförallt kommer vi ha nära samarbete med CSC, ABE och ITM-skolan.

Genom Green Leap kommer KTHs och Konstfacks roll i omvandlingen mot ett hållbart samhälle att stärkas och forskningen att nå ut i samhället.

Kontakt  

Sara Ilstedt
Forskningsledare, kontaktperson forskning
Professor produkt- och tjänstedesign
sarai@kth.se
070-798 78 30

Teo Enlund
Senior projektledare, kontaktperson design
Industridesigner MSD
teoe@kth.se
0708-76 11 33

Postadress:

KTH, ITM
Green Leap
Brinellvägen 83
100 44 STOCKHOLM

Till sidans topp