Till innehåll på sidan

Bakgrund

Design och hållbarhet - hur hänger det ihop? Design handlar om att skapa nya produkter som ökar konsumtionen, men hur kan vi använda design till att skapa ett hållbart samhälle? Green Leap startades 2012 på KTH med målet att använda design som ett verktyg att skapa förändring och att engagera designbranchen i hållbar utveckling.

Energimyndigheten har sedan 2004 finansierat projekt med målsättning att förändra människors beteende och vanor vad det gäller energikonsumtion. Sedan 2005 har man haft forskningsprogrammet Energi, IT och Design (EID) som stött projekt med 7 miljoner per år. Många av projekten har handlat om att på olika sätt visualisera elförbrukning i hem, på arbetsplatser eller skolor. Nu ville energimyndigheten ta ett steg vidare och etablera forskningsområdet genom att stödja tillkomsten av ett centrum på KTH.

En förstudie som syftar till att undersöka förutsättningarna och inriktningen av ett sådant centrum gjordes under våren 2011 av Sara Ilstedt ( Design, energi och hållbar utveckling, KTH 2011 ). Under förstudien kontaktades olika parter inom designbranschen, på KTH och i samhället. Det var tydligt att detta initiativ ligger helt rätt i tiden och att det finns ett mycket stort intresse av att stödja ett initiativ inom design och hållbar utveckling. Konstfack gick genast in som partner liksom tre av Sveriges största designkontor.

I juni 2011 beviljade Energimyndigheten ett 3-årigt projekt kallat ”Nätverks- och kunskapsbyggande för hållbar design”  som gjorde det möjligt att bygga upp Green Leap. Vi har sen dess fått stöd för ytterligare projekt från Energimyndigheten liksom från Vinnova och KTH. 

Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2017-05-10