Till innehåll på sidan

Forskning

Green Leap har en bas inom designmetodik och designforskning. Vi ser design som en användarcentrerad metod för att utforska alternativa framtidsmöjligheter och och skapa medveten förändring.

I Sverige och internationellt sker stora satsningar på teknisk forskning inom miljö och hållbar utveckling men endast en mycket liten del av den är kopplad till beteende och livsstilsförändringar. Samtidigt finns en ökande insikt om att bara teknisk utveckling inte räcker för att skapa en hållbar framtid. Vi behöver även förändra beteende och skapa sociala innovationer. Här kan design användas som en innovativ, användarcentrerad förändringsmetod att påverka beteenden och skapa nya attraktiva lösningar. Vårt fokusområde är således något som det finns ett mycket stort behov av både i Sverige och internationellt (miljö, hållbar utveckling, design, användarcentrering, innovation) och som i dagsläget saknas, framförallt på de tekniska lärosätena.

Design som forskningsområde har bara funnits ett tiotal år och är framförallt inriktad på metodutveckling och innovationsfrågor. Kopplingen till hållbar utveckling finns i någon mån, då främst till sociala innovationer där design ses som ett förändringsverktyg. Men trots det stora intresset som finns i samhället för design och designmetodik, har designbranschen som helhet en mycket svag koppling till akademin och metodisk kunskapsutveckling.

Ett undantag är Energimyndigheten som sedan 2004 satsat på forskning inom design och energieffektivisering, bla genom forskningsprogrammet EID, Energi, IT och Design. Med stöd från detta program har Interactive Institute arbetat med flera stora projekt för att göra användare medvetna om energikonsumtion och som stödjer ett mer energisnålt beteende. Koncept som The Power Aware cord, Flowerlamp och The Energy Aware clock har rönt internationell uppmärksamhet, fått flera priser och många efterföljare.

Ansvarig för forskningsfrågor på Green Leap är professor Sara Ilstedt som tidigare varit forskare på Interactive Institute och arbetat med utvecklingen av ovan nämnda koncept. Saras kontakter med Energimyndigheten och erfarenhet från design och energiområdet är en av stor betydelse för uppkomsten av Green Leap.
 
I våra forskningsprojekt för vi samman designforskare och designpraktiker med andra forskare inom tex miljö, beteende och IT. Våra resultat är både traditionella forskningsartiklar men också gestaltningar, prototyper och fullskaletester i syfte att skapa diskussion, återkoppling, öka trovärdighet och stimulera till innovationer.

Här kan du ta del av våra resultat!

Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2017-05-10