Beyond Efficiency

Green Leap har fått 8 miljoner av Energimyndigheten för att driva ett projekt om design för socialt förankrad energi-effektivitet i den hållbara staden. Huvudfokus kommer att vara att ta fram designexempel som undersöker alternativa sätt att bygga hållbart med större fokus på hållbara vardagspraktiker snarare än tekniska effektiviseringar.

I projektet Beyond Efficiency vill vi undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra levda miljöer. Hur har energieffektivitet tagit sig uttryck i tidigare hållbarhetssatsningar och på vilket sätt skulle dessa ambitioner bättre kunna implementeras i framtida miljöer så att hållbara vanor i relation till den tekniska utvecklingen blir möjliga? Vi kommer att titta på ett flertal områden av olika karaktär, som t.ex. grad av “färdigställande” och boendes socio-ekonomiska status.

Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp kommer ta fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen som undersöker hur människor i högre grad kan uppmuntras att leva hållbart med fokus på hur vi producerar, använder och relaterar till energi i vardagen. Materialet kommer att agera underlag för en serie workshops och seminarier tillsammans med intressenter.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten  och kommer att pågå till april 2020

Biophilia – Urban Farming, ett designexperiment framtaget i forskninsprojektet Sensing Energy och som Beyond Efficiency bygger mycket på.

Forskare

Jonas Runberger
Jonas Runberger
professor

Forskare

Maja Frögård
Maja Frögård
doktorand
Innehållsansvarig:Teo Enlund
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2018-04-18