Till innehåll på sidan

Beyond Efficiency

Green Leap har fått 8 miljoner av Energimyndigheten för att driva ett projekt om design för socialt förankrad energi-effektivitet i den hållbara staden. Huvudfokus kommer att vara att ta fram designexempel som undersöker alternativa sätt att bygga hållbart med större fokus på hållbara vardagspraktiker snarare än tekniska effektiviseringar.

I projektet Beyond Efficiency vill vi undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra levda miljöer. Hur har energieffektivitet tagit sig uttryck i tidigare hållbarhetssatsningar och på vilket sätt skulle dessa ambitioner bättre kunna implementeras i framtida miljöer så att hållbara vanor i relation till den tekniska utvecklingen blir möjliga? Vi kommer att titta på ett flertal områden av olika karaktär, som t.ex. grad av “färdigställande” och boendes socio-ekonomiska status.

Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp kommer ta fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen som undersöker hur människor i högre grad kan uppmuntras att leva hållbart med fokus på hur vi producerar, använder och relaterar till energi i vardagen. Materialet kommer att agera underlag för en serie workshops och seminarier tillsammans med intressenter.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten  och kommer att pågå till april 2020

Forskare

Forskare

Jonas Runberger
Jonas Runberger
professor

Forskare

Maja Frögård
Maja Frögård
doktorand
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2019-12-10