Ett bilfritt år- Vardagslivet med lätta elfordon

Ett års pendling med elcykel har lägre klimatpåverkan än en enda dags pendling med bil. Dessutom tjänar man både tid och pengar.

Projekt syftade till att visa hur familjens transporter fungerar med elcyklar, elmopeder och fyrhjuliga elmotorcyklar istället för med bil. Vi vill uppmuntra fler att våga gå över till hållbara transportlösningar. Vi vill också visa på de enorma vinsterna en sådan övergång i stor skala skulle innebära, samt vilka förändringar av staden som behövs för att stödja detta.

Projektet bestod av två delar:

Det bilfria året - Vi studerade beteendeförändringar hos de tre barnfamiljer som under ett år bytte ut sina bilar mot lätta elfordon.

Den bilfria staden - Utifrån slutsatserna från familjernas bilfria år, skisserade vi hur livet i staden skulle gestalta sig om det lätta sättet att transportera sig skulle få ett brett genomslag.

Projektet finansierades av Energimyndigheten och var ett samarbete med Sustainable Innovation och designbyrån Propeller. Projektet startade december 2013 och avslutades 2016.

Projektledare

Forskare

Forskare

Till sidans topp