Ett bilfritt år- Vardagslivet med lätta elfordon

Ett års pendling med elcykel har lägre klimatpåverkan än en enda dags pendling med bil. Dessutom tjänar man både tid och pengar.

Projekt syftar till att visa hur familjens transporter fungerar med elcyklar, elmopeder och fyrhjuliga elmotorcyklar istället för med bil. Vi vill uppmuntra fler att våga gå över till hållbara transportlösningar. Vi vill också visa på de enorma vinsterna en sådan övergång i stor skala skulle innebära, samt vilka förändringar av staden som behövs för att stödja detta.

Projektet består av två delar:

Det bilfria året - Vi studerar beteendeförändringar hos de tre familjer som under ett år bytt ut sina bilar mot lätta elfordon.

Den bilfria staden - Utifrån slutsatserna från familjernas bilfria år, skisserar vi hur livet i staden skulle gestalta sig om det lätta sättet att transportera sig skulle få ett brett genomslag.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och är ett samarbete med SUST. och på KTH kommer också vara med liksom designbyrån Propeller. Projektet startade december 2013 och avslutas under 2016.

Projektledare

Forskare

Forskare

Till sidans topp