Till innehåll på sidan

Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om elkonsumenters behov av information och återkoppling när de blir prosumenter samt att utveckla affärsmodeller och IT-tjänster som gör det lättare för dem att vara aktiva i det smarta elnätet.

Illustrationer Transformator Design

Projektet leds av Cajsa Bartusch på Uppsala Universitet. Green Leap bidrar med kunskaper från vårt projekt ”Förnybar energi för alla” och deltar tillsammans med Transformator design i utvecklingen av erbjudanden, tjänster och IT-stöd.

Projektet tar sin utgångspunkt i den osäkerhet som råder kring hur den aktiva prosumenten ska agera på elmarknaden givet de motstridiga signalerna från dess olika aktörer. Målet är ytterst att öka andelen mikroproduktion med solceller i energisystemet genom att utveckla ett holistiskt koncept med affärsmodeller, informationspaket, adekvata elnätstariffer och elhandelsavtal samt ändamålsenliga IT-tjänster, som förenklar den process som föregår en investering i solceller samt underlättar och optimerar den dagliga driften av desamma ur prosumentens perspektiv. Projektets styrka är projektgruppens sammansättning och samlade erfarenheter. Det stora nyhetsvärdet ligger framför allt i helhetsgreppet som projektet tar om prosumentens situation.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad inom ramen för samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende - E2B2. Studien, som i hög grad präglas av tvärvetenskap och samverkan med näringslivet, genomförs i samarbete med ett flertal företag i energibranschen.

Innehållsansvarig:Teo Enlund
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2017-04-25