Målgruppsarenan

Hur kommunicerar du hållbarhet till dina målgrupper? Nästan alla är intresserade av hållbarhet, men på olika sätt. Hur ska vi kommunicera hållbarhet så att det når ut till alla? Ska vi skapa något helt nytt eller knyta an till det gamla och välkända? Hur påverkar värderingar och livsstilar människors olika praktiker inom hållbarhet?

Vi har skapat Målgruppsarenan – ett workshopmaterial som hjälper dig att får överblick över olika målgruppers livsstilsval. Materialet bygger på forskning från KTH Green Leap under 2015 – 2017 i Sverige. Målgruppsarenan är utvecklad som ett hjälpmedel för att både hitta och testa nya idéer. Vare sig du har en produkt, idé, fysisk miljö eller budskap att utforma, så erbjuder Målgruppsarenan dig hjälp att förstå dina målgruppers skillnader och likheter. Vårt sätt att dela in målgrupper är ett bra komplement till demografiska segmenteringar och är inte tänkt att ersätta det du redan använder.

Workshopmaterialet kretsar kring en arena, åtta exempelpersoner, fyra idékort och tre verktygskort.

Här kan du skriva ut materialet

Tänk på att skriva ut enkelsidigt.

Gör så här:

  1. Skriv ut Arenans högra (pdf 128 kB)  sida på A3.
  2. Skriv ut Arenans vänstra (pdf 155 kB)  sida på A3 och tejpa ihop delarna.
  3. Skriv ut Introduktionen (pdf 92 kB)  på A4.
  4. Skriv ut Guiden (pdf 55 kB)  på A4.
  5. Skriv ut Exempelpersonerna (pdf 2,8 MB)  på A4.
  6. Skriv ut Idékorten (pdf 127 kB)  på A4 och klipp isär.
  7. Skriv ut Verktygskorten (pdf 273 kB)  på A4 och klipp isär.

(Här finns alla filer (zip 3,2 MB)  om det passar bättre, skulle ni vilja ha högupplösta filer kan ni kontakta oss.)

Lägg ut allt på en yta framför er och sen är det bara att sätta igång. Instruktioner och tips för hur ni ska använda materialet finns i Introduktionsguiden.

Rättigheter

Vi ser gärna att vårt workshopmaterial sprids och används. Därför är allt material licensierat under Creative Commons erkännande – DelaLika2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE) av KTH Green Leap. Det innebär att vi tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nytt, så länge du anger ”KTH Green Leap” som upphovsman. Om du skapar nytt så ska detta spridas och licensieras med samma licens.

Till sidans topp