Till innehåll på sidan

Nätverks- och kunskapsbyggande för hållbar design

Detta projekt utgör kärnan i Green Leaps verksamhet. Det är i huvudsak en kombination av våra verksamheter nätverksbyggande och kunskapsspridande och agerar brygga mellan designbranschen och forskningen inom hållbar utveckling.
De övergripande målen med projektet är att:
-Åstadkomma ett ömsesidigt samarbete mellan designbranschen och teknisk utveckling och forskning på energi- och miljöområdet.
-Att genom detta samarbete bidra till en produkt- och tjänsteutveckling med ökat fokus på hållbar utveckling och en mer konsument- och marknadsorienterad teknisk utveckling och forskning inom området.

Detta uppnår vi genom att:
- samla kompetens på området design för hållbar utveckling.
- utveckla kontakter med ledande forskare, lärosäten och organisationer på området.
- sprida information genom web, utställningar, nyhetsbrev, publikationer och debattinlägg.
- bli ett aktivt kunskapscentrum med kunskapsutbyte genom seminarier, workshops, utbildningar och konferenser där designbranschen, forskare och näringsliv möts.
- arrangera en internationell konferens årligen.
- initiera samarbeten och forskningsprojekt i nära samarbete med företag i olika branscher.
- medverka till ett ökat designinslag i ingenjörsutbildningarna.
- skapa scenarier för en hållbar framtid genom workshops och projekt.
- koordinera och leda aktiviteter inom området.

Projektledare är

Teo Enlund
Senior projektledare
Industridesigner MSD
teoe@kth.se
0708-76 11 33

Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2013-04-03