Till innehåll på sidan

Pilotstudien på Konstfack

Under hösten 2012 genomfördes en pilot av projektet på Konstfack där tredjeårsstudenter i Industridesign fick i uppdrag att arbeta fram förslag på produkter, tjänster eller system som skulle kunna vara en del av framtidens hållbara livsstilar.

Den designbrief som studenterna hade att arbeta utifrån var medvetet formulerad i öppna termer. Studenterna skulle arbeta fram förslag på produkter, tjänster eller system som skulle kunna vara en del av framtidens hållbara livsstilar. De enda mer konkreta krav som ställdes var att förslaget på ett tydligt sätt skulle kunna bidra till en signifikant minskad miljöpåverkan samt att gestaltningen av förslaget fokuserade på framtidens vardagsliv. Detta för att undvika abstrakta koncept och idéer.

De tio studenterna valde att arbeta med matproduktion och konsumtion (Hedvig Carlin och Jakob Lilliemarck), kompaktboende, växthus-hus och gemensamhetlokaler för en mer energieffektiv bebyggelse (Raol Arribas, Jimmy Gustavsson och Erik Nygren), hälsa och vegetarisk kost (Karolina Werme), transportlösningar för trivsammare cykelresor (Tom Lindberg), undervisning för hållbarhet (Eliana Feigelstock), system för att öka produkters livslängd (Dietmar Kolar), samt ett system för att öka de ekonomiska och sociala incitamenten för mer hållbara konsumtionsval (Tetsugako Sasahara).

Studenterna presenterade sina projekt i form av en en kort film som beskrev förslaget, ett antal bilder samt en rapport. Nedan presenteras ett exempel och mer material kommer publiceras inom kort.

Man picking fruit from vertical farming
Urban vertical farming (Hedvig Carlin)
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2013-03-28