Green Leap vill vara en katalysator för förändring, vilket innebär att våra resultat inte bara är forskningspublikationer, utan även gestaltningar och events. Nedan kan ni se några av våra senaste resultat, till vänster kan ni läsa mer om gestaltningar, publikationer och events.

Tre vetenskapliga artiklar från projektet Ett bilfritt år

Inom ramen för projektet Ett Bilfritt År har ett antal forskningsartiklar publicerats och presenterats på tre olika designforskningskonferenser. 2015 var vi på Nordes 2015: Design Ecologies i Stockholm, Sverige och 2016 presenterade vi på CHI 2016:chi4good i San Jose, USA och på DRS2016: Future-Focused Thinking i Brighton, Storbritannien. Det är inte alltid enkelt att utmana bilnormen, men vägen mot mer hållbara resor är onekligen spännande och fortsättning följer.

Hesselgren, M., Hasselqvist, H. and Eriksson, E. 2015, ’A Car-free year: Providing Vehicles for Change’ (pdf 2,3 MB)
Hasselqvist, H., Hesselgren, M. and Bogdan, C. 2016, ’Challenging the Car Norm: Opportunities for ICT to Support Sustainable Transportation Practices’ (pdf 3,2 MB)
Hesselgren, M. and Hasselqvist, H., 2016, ’Give car-free life a try: Designing seeds for changed practices’ (pdf 1,6 MB)

Till sidans topp