Gestaltningar

Här publicerar vi resultat i form av gestaltningar vi skapat i våra forskningsprojekt.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Ett bilfritt år

I projektet Ett bilfritt år har vi sammanfattat familjernas upplevelser och de designkoncept som vi skapade i två filmer. Om du vill veta mer hittar du all information på projektets hemsida.

life2053.se

Projektet ”Prototyping the Future” syftar till att skapa konkreta och tillgängliga visualiseringar av en hållbar och energieffektiv framtid. På så sätt vill vi normalisera hållbara livsstilar. Denna gestaltning är gjord i form av en interaktiv websida där du får prova på en dag i livet i en hållbar framtid.

Läs mer om projektet här.

Solceller - Varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? I vår studie har vi intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. Vi fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har vi adresserat i dessa fyra filmer.

Sensing Energy

Projektet undersöker hur den fysiska närmiljöns gestaltning kan uppmuntra hållbara beteenden och minskad energianvändning. Fokus ligger på det planerade campusområdet i Albano, mellan KTH och Stockholms Universitet, som har som ambitionen att vara helt självförsörjande på energi.

Till sidans topp