Till innehåll på sidan

Gestaltningar

Här publicerar vi resultat i form av gestaltningar vi skapat i våra forskningsprojekt.

Ett bilfritt år

I projektet Ett bilfritt år har vi sammanfattat familjernas upplevelser och de designkoncept som vi skapade i två filmer. Om du vill veta mer hittar du all information på projektets hemsida.

life2053.se

Projektet ”Prototyping the Future” syftar till att skapa konkreta och tillgängliga visualiseringar av en hållbar och energieffektiv framtid. På så sätt vill vi normalisera hållbara livsstilar. Denna gestaltning är gjord i form av en interaktiv websida där du får prova på en dag i livet i en hållbar framtid.

Läs mer om projektet här.

Solceller - Varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? I vår studie har vi intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. Vi fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har vi adresserat i dessa fyra filmer.

Anima 2 – en publik klocka som uppdaterat tiden när vinden blåser genom den. Ett resultat från projektet som finns med i utställningen Sensing Energy.

Sensing Energy

Projektet undersöker hur den fysiska närmiljöns gestaltning kan uppmuntra hållbara beteenden och minskad energianvändning. Fokus ligger på det planerade campusområdet i Albano, mellan KTH och Stockholms Universitet, som har som ambitionen att vara helt självförsörjande på energi.

Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2020-10-22