Gestaltningar

Här publicerar vi resultat i form av olika gestaltningar.

Solceller - Varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? I vår studie har vi intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. Vi fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har vi adresserat i dessa fyra filmer.

Sensing Energy

Projektet undersöker hur den fysiska närmiljöns gestaltning kan uppmuntra hållbara beteenden och minskad energianvändning. Fokus ligger på det planerade campusområdet i Albano, mellan KTH och Stockholms Universitet, som har som ambitionen att vara helt självförsörjande på energi.

Till sidans topp