CESC

Green Leap är en del av CESC, Centre for Sustainable Communications. CESC är ett Vinnova-finansierat excellenscentrum som bedriver tillämpad forskning inom miljö, IT och media. Genom CESC är Green Leap del i en stor forskargrupp med mycket kunskap inom miljöbedömningar, framtidsforskning, hållbar utveckling, interaktionsdesign och miljödata. Green Leap fungerar som en fristående grupp inom CESC.

CESC är ett Vinnova-finansierat centrum med partner från medie- och kommunikations-branschen. Green Leap har ett mycket nära samarbete med CESC. CESC är en forskarmiljö som erbjuder ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tillsammans med sina samarbetspartners bedriver CESC tillämpad forskning som leder till innovativa tjänster för en hållbar livsstil.

Läs mer om CESC på deras hemsida .

Innehållsansvarig:Teo Enlund
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2016-06-09