Designbranschen

Centrumet har som mål att föra samman design med hållbar utveckling. Design ses i denna mening både som en användarcentrerad metodik och en bransch inom produkt- och tjänsteutveckling. Vi har initialt inlett ett samarbete med tre designföretag, men ser fram mot att välkomna alla designföretag som vill vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Vi har i våra diskussioner funnit att designbranschen är intresserade av att delta, både designkonsulter, utbildningar och branschorganisationer. Designkonsulterna idag är starkt medvetna om miljöfrågan men har inte resurser att driva det i sin dagliga verksamhet. De upplever också att de kommer in på fel nivå i företagen för att driva en mer strategisk diskussion om företagens satsningar på hållbarhet. Designkonsulterna vill att Green Leap ska erbjuda utbildning och kunskapsutveckling, de behöver kontakt med forskare inom miljöanalys och teknikutveckling. De vill arbeta med spetsprojekt tillsammans med företag som är beredda att tänka ett steg till och i projekt som är mer undersökande och öppna i sin karaktär.

De designföretag vi knutit till oss som partners i den inledande fasen är:

Kontaktperson David Crafoord
david.crafoord@veryday.com
08-506 67 242
www.veryday.com

(Veryday hette tidigare Ergonomidesign)

Kontaktperson Sam Peters
sam.peters@nopicnic.se
www.nopicnic.se

Kontaktperson Daniel Ewerman
daniel.ewerman@transformatordesign.se
0708-40 55 89
www.transformatordesign.se

Vi kommer senare gå ut med ett erbjudande till alla designföretag om partnerskap. Till dess är ni välkomna att anmäla intresse till Teo som är ansvarig för kontakterna med designbranschen:

Teo Enlund
Senior projektledare
Industridesigner MSD
teoe@kth.se
0708-76 11 33

Innehållsansvarig:Teo Enlund
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2013-04-04