Företag och organisationer

Företag och organisationer har också behov av att tänka på nya sätt och ett steg längre än vad de gör i sin dagliga verksamhet. De är intresserade av att veta hur de kan arbeta med designmetoden för att bli mer användarorienterade och kreativa. De kan i Green Leap finna en plattform för samarbete med designbranschen där man kan angripa komplexa frågeställningar, testa idéer och utveckla saker tillsammans. I de projekt som vi driver spelar företagen en viktig roll i att förankra idéerna i deras verklighet.

Många företag är fast i ett linjärt tänkande och skulle ha stor nytta av att samarbeta med designer. De företag vi pratat med ser att vi skulle kunna fungera som en matchmaker och projektledare för större projekt där flera företag arbetar tillsammans. Inom industrin hoppas vi kunna engagera energiföretagen men också bostadsföretag och återvinningsföretag är intressanta, liksom producenter av konsumentvaror mm.
Frågor kring energi, livsstil, återbruk mm är högaktuella för kommuner och landsting. Framförallt bygg och stadsutveckling är tydliga avnämare.

Vi har inlett diskussioner med flera företag och organisationer och siktar på att knyta till oss dessa som partners.

Innehållsansvarig:Teo Enlund
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2017-04-25