SVID och Hållbarhetsguiden

Green Leap har ett samarbete med SVID och ansvarar tillsammans med dem för driften av hållbarhetsguiden. Den blir vår främsta kanal för att kommunicera inspiration, exempel, verktyg, metoder och massor med tips för hur du kan bidra till en hållbar utveckling.

SVID är Stiftelsen Svensk Industridesign. SVID vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas, och arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete.

SVID arbetar i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet och forskning där de i sin roll som hubb kan koppla ihop, sprida kunskap och stärka möjligheterna till utveckling. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med aktörer inom både offentlig och privat sektor. Det sker genom att komplettera med designkompetens både i redan färdiga fungerande strukturer och att delta i skapandet av nya.

Hållbarhetsguiden är ursprungligen utvecklad av SVID med stöd av Tillväxtverket. Syftet med Hållbarhetsguiden är att få företagare, designer, arkitekter, samhällsutvecklare, produktutvecklare, studerande, forskare och olika organisationer medvetna om designmetodernas roll i arbetet för en hållbar utveckling. Hållbarhetsguiden har utvecklats inom SVIDs projekt inom Miljödrivna marknader som finansierades av Tillväxtverket och är ett första steg att samla information som möjliggör design av hållbar framtid.  Målet är att inspirera till handling!

Här kan du läsa mer om SVID

Till Hållbarhetsguiden

Innehållsansvarig:Teo Enlund
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2013-04-04