Till innehåll på sidan

Byggaktörer jobbar för fler delningsbostäder

Kvinna pekar på whiteboard medan två tittar på.
Under workshopen diskuterade deltagarna bl.a. regeländringar som kan underlätta delboende.
Publicerad 2024-01-10

Delbo-projektet ska i en rad workshopar samla inflytelserika aktörer inom byggsektorn med målet att öppna upp för fler delningsbostäder i Sverige.

Delbo är ett initiativ som vill öka byggandet av delningsbostäder i Sverige. Delningsbostäder innebär att tre eller fler personer (som inte är släkt) bor tillsammans. Nyligen samlades flera nyckelaktörer inom byggsektorn för en policy-workshop för att diskutera och föreslå regeländringar som kan underlätta boendeformen.

–Ett stort hinder idag är att det finns mycket regelverk, normer, praxis och strukturer som gör det krångligt att bygga delningsbostäder, förklarar Sara Ilstedt , professor på MMK som leder projektet.

Bakom projektet står Green Leap, en grupp designforskare vid ITM-skolan, som har arbetat med att använda designmetoder för att hitta hållbara lösningar på samhällsutmaningar. Tidigare forskning från gruppen visar attdelningsboende inte bara lindra bostadsbristen utan även minska en byggnads klimatpåverkan med upp till en tredjedel.

Händer under workshop
Den första workshopen samlade över 20 deltagare från olika sektorer.

Den första workshopen samlade över 20 deltagare från olika delar av byggsektorn, inklusive politiker, bygglovsansvariga, arkitekter, intresseorganisationer, fastighetsbolag, forskare och hyresgästföreningen.

–Det här är personer och funktioner som oftast inte träffas - de kommer in i olika delar i byggprocessen, men som nu fick möjlighet att mötas, vilket uppskattades. Det finns mycket kunskap och goda exempel men den kunskapen når vanligen inte ut till handläggare i kommuner och länsstyrelser, säger Martin Sjöman, processledare för policy-workshoparna.

–Det här var den första workshopen av tre, så nu ska vi analysera materialet och planera nästa tillfälle, som kommer handla mer om att skapa en konkret handlingsplan framåt.

Text: Anna Gullers

Green Leap och Delbo

Green Leap  är en grupp designforskare på ITM-skolan på KTH som arbetat i många år med designmetoder för att accelerera hållbar omställning. Forskningen handlar alltmer om att stödja privata och offentliga aktörer i att hantera komplexa sociotekniska systemförändringar. Projektet Delbo finansieras av Energimyndigheter och leds av professor Sara Ilstedt. Medverkar gör också Martin Sjöman  och Julian Gasson .