Solceller - Varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? Vi intervjuade ett antal hushåll med solceller, men också hushåll med bra förutsättningar som INTE skaffat solceller. I vår studie fann vi ett antal tydliga hinder. Några av dessa har vi adresserat i fyra korta filmer.

Välkommen till Green Leap

Green Leap är en forskargrupp för design och hållbar utveckling på KTH. Vårt övergripande mål är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling. Våra samarbetspartner kommer från tre håll: Designbranschen, Akademi och Forskning samt Företag och organisationer. Green Leap är en del av CESC.

Gruppen leds av Sara Ilstedt, forskningsledare och professor i produkt- och tjänstedesign tillsammans med Teo Enlund, senior projektledare samt tidigare professor i industridesign på Konstfack.

Ett bilfritt år

Vardagslivet med lätta elfordon. Vi har kidnappat bilen från tre barnfamiljer, läs om hur det går.

Green Leap är en del av CESC, Centre for Sustainable Communications. CESC är ett Vinnova-finansierat excellenscentrum som bedriver tillämpad forskning inom miljö, IT och media. Genom CESC blir Green Leap del i en stor forskargrupp med mycket kunskap inom miljöbedömningar, framtidsforskning, hållbar utveckling, interaktionsdesign och miljödata.
Green Leap kommer behålla sin identitet som en fristående grupp.

Läs mer om CESC på deras hemsida.

Green Leap har flyttat

Vi sitter nu på två adresser;
Dels på Maskinkonstruktion högst upp på Campus
på Brinellvägen 83, plan 3.

Dels på på CESC nära Valhallavägen
på Lindstedtsvägen 3, plan 5.

Ny postadress är:

KTH, ITM
Green Leap
Brinellvägen 83
100 44 STOCKHOLM

Green Leaps nyhetsbrev

Om du inte fått Green Leap #2 är du välkommen att registrera dig. Vi räknar med att skicka ut nyhetsbrev ca fyra gånger per år.

Facebook och Twitter

Som ett komplement till web och nyhetsbrev har vi nu öppnat kanaler på sociala medier. Vi kommer där posta uppdateringar och kommentarer som berör vår verksamhet.

Gilla oss på Facebook:
www.facebook.com/kthgreenleap

Följ oss på Twitter:
twitter.com/kthgreenleap
@kthgreenleap   #kthgreenleap 

Bilfritt presenterar på CHI

Projektet Ett Bilfritt År har presenterats på CHI’2016, den mest prestigefulla forskningskonferensen inom området människa-datorinteraktion. Projektet har också blivit presenterat på ytterligare två designkonferenser.

EcoDesign Circle

Green Leap är med i EU-projektet EcoDesign Circle där vi bland annat kommer arbeta med att utveckla Hållbarhetsguiden.

Till sidans topp