Till innehåll på sidan

Välkommen till Green Leap

cokitchen hero image

Green Leap är ett lab för design och hållbar omställning på KTH.

Vårt övergripande mål är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling. Sedan 2012 har Green Leap bedrivit en rad radikala experiment i syfta att möjliggöra och påskynda omställningen mot ett hållbart samhälle. I linje med designmetodik skapar vi prototyper (fullskaleexperiment eller living Labs) av den samhällsförändringar vi vill se för att sedan låta människor använda den i sitt vardagsliv under en längre tid. 

Gruppen leds av Sara Ilstedt , forskningsledare och professor i produkt- och tjänstedesign.

Innehållsansvarig:Julian Gasson
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2023-09-06