Välkommen till Green Leap

Green Leap är en forskargrupp för design och hållbar utveckling på KTH. Vårt övergripande mål är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling. Våra samarbetspartner kommer från tre håll: Designbranschen, Akademi och Forskning samt Företag och organisationer. Green Leap är en del av CESC.

Gruppen leds av Sara Ilstedt, forskningsledare och professor i produkt- och tjänstedesign tillsammans med Teo Enlund, senior projektledare samt tidigare professor i industridesign på Konstfack.

Ett bilfritt år

Vardagslivet med lätta elfordon. Vi kidnappade bilen från tre barnfamiljer, läs om hur de klarade sig!

Green Leap är en del av CESC, Centre for Sustainable Communications. CESC är ett Vinnova-finansierat excellenscentrum som bedriver tillämpad forskning inom miljö, IT och media. Genom CESC blir Green Leap del i en stor forskargrupp med mycket kunskap inom miljöbedömningar, framtidsforskning, hållbar utveckling, interaktionsdesign och miljödata.
Green Leap kommer behålla sin identitet som en fristående grupp.

Läs mer om CESC på deras hemsida.

Green Leap har flyttat

Vi sitter nu på två adresser;
Dels på Maskinkonstruktion högst upp på Campus
på Brinellvägen 83, plan 3.

Dels på på CESC nära Valhallavägen
på Lindstedtsvägen 3, plan 5.

Ny postadress är:

KTH, ITM
Green Leap
Brinellvägen 83
100 44 STOCKHOLM

Green Leaps nyhetsbrev

För uppdateringar om Green Leap och våra projekt är du välkommen att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Facebook och Twitter

Som ett komplement till web och nyhetsbrev har vi nu öppnat kanaler på sociala medier. Vi kommer där posta uppdateringar och kommentarer som berör vår verksamhet.

Gilla oss på Facebook:
www.facebook.com/kthgreenleap

Följ oss på Twitter:
twitter.com/kthgreenleap
@kthgreenleap   #kthgreenleap 

Vitiden – en energifiktion

Vitiden – en energifiktion som utforskar hur ett energi- och klimatmässigt hållbart Sverige skulle kunna te sig, med fokus på vardagslivets praktiker. Resultatet blev bland annat detta manifest!

Nytt verktyg: Målgruppsarenan

Green Leap har i samarbete med Futerra undersökt svenskarnas hållbarhetssyn. Resultatet visade att alla bryr sig om hållbar utveckling men på olika sätt!

Vi har tagit fram ett verktyg för att prata och designa hållbarhet för alla målgrupper.

Avhandling om normkritisk design

Karin Ehrnberger har disputerat med en avhandling om normkritisk design. Karin har undersökt förhållandet mellan normer, form och meningsskapande, och hon introducerar det diskursiva designtinget som ett verktyg för att synliggöra normer och att skapa diskussion.

Läs mer om Karins arbete här!

Ett bilfritt år som film

Nu finns två korta filmer om familjerna i projektet Ett bilfritt år, där vi under ett år kidnappade bilen för tre barnfamiljer i Stockholm och ersatte den med lätta elfordon.

Solceller - Varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? Vi intervjuade ett antal hushåll med solceller, men också hushåll med bra förutsättningar som INTE skaffat solceller. I vår studie fann vi ett antal tydliga hinder. Några av dessa har vi adresserat i fyra korta filmer.

EcoDesign Circle

Green Leap är med i EU-projektet EcoDesign Circle där vi bland annat kommer arbeta med att utveckla Hållbarhetsguiden.

Till sidans topp