Välkommen till Green Leap

Green Leap är en forskargrupp för design och hållbar utveckling på KTH. Vårt övergripande mål är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling.

Gruppen leds av Sara Ilstedt , forskningsledare och professor i produkt- och tjänstedesign.

Besöksadress

Vi sitter nu på Maskinkonstruktion högst upp på KTH Campus
på Brinellvägen 83, plan 3.

Ny postadress är:

KTH, ITM
Green Leap
Brinellvägen 83
100 44 STOCKHOLM

Projektet Co-kitchen, Hållbart co-living för studenter har beviljats 6,2 miljoner från Energimyndigheten. Projektet kommer att undersöka nya sätt att leva och laga mat tillsammans i framtidens hållbara studentboende och fullskaliga prototyper kommer att byggas i studentbostäder i KTH Live-in-Lab.

Ny avhandling: Design för hållbarhet

Mia Hesselgren har försvarat sin avhandling Designing for Sustainability: RE-DO Design Doings, Strategies and Postures. I hennes avhandling presenterar hon alternativa förhållningssätt till designpraktiken som behövs när man designar för att få fler människor ska välja att agera mer hållbart.

Läs Abstract här

Design som får dig att tänka hållbart

Loove Broms är intervjuad i Energivärlden där han bland annat pratar om hur vi genom design har möjlighet att synliggöra vår relation till energianvändning i vardagen.

Vitiden – en energifiktion

Vitiden – en energifiktion som utforskar hur ett energi- och klimatmässigt hållbart Sverige skulle kunna te sig, med fokus på vardagslivets praktiker. Resultatet blev bland annat detta manifest!

Nytt verktyg: Målgruppsarenan

Green Leap har i samarbete med Futerra undersökt svenskarnas hållbarhetssyn. Resultatet visade att alla bryr sig om hållbar utveckling men på olika sätt!

Vi har tagit fram ett verktyg för att prata och designa hållbarhet för alla målgrupper.

Ett bilfritt år som film

Nu finns två korta filmer om familjerna i projektet Ett bilfritt år, där vi under ett år kidnappade bilen för tre barnfamiljer i Stockholm och ersatte den med lätta elfordon.

Avhandling om normkritisk design

Karin Ehrnberger har disputerat med en avhandling om normkritisk design. Karin har undersökt förhållandet mellan normer, form och meningsskapande, och hon introducerar det diskursiva designtinget som ett verktyg för att synliggöra normer och att skapa diskussion.

Läs mer om Karins arbete här!

Solceller - Varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? Vi intervjuade ett antal hushåll med solceller, men också hushåll med bra förutsättningar som INTE skaffat solceller. I vår studie fann vi ett antal tydliga hinder. Några av dessa har vi adresserat i fyra korta filmer.