Till innehåll på sidan

Ett bilfritt år – Vardagslivet med lätta elfordon

Ett års pendling med elcykel har lägre klimatpåverkan än en enda dags pendling med bil. Dessutom tjänar man både tid och pengar. Projektet syftade till att visa hur familjens transporter fungerar med elcyklar, elmopeder och fyrhjuliga elmotorcyklar istället för med bil.

Projekt syftade till att visa hur familjens transporter fungerar med elcyklar, elmopeder och fyrhjuliga elmotorcyklar istället för med bil. Vi vill uppmuntra fler att våga gå över till hållbara transportlösningar. Vi vill också visa på de enorma vinsterna en sådan övergång i stor skala skulle innebära, samt vilka förändringar av staden som behövs för att stödja detta.

Projektet bestod av två delar:

Det bilfria året - Vi studerade beteendeförändringar hos de tre barnfamiljer som under ett år bytte ut sina bilar mot lätta elfordon. I denna film berättar familjerna om sina erfarenheter under året.

Den bilfria staden - Utifrån slutsatserna från familjernas bilfria år skapade vi designkoncept för hur staden skulle kunna välkomna fler att bli bilfria.

Filmerna är licensierade under Creative Commons erkännande, inga bearbetningar, vilket innebär att ni gärna får publicera dem på era kanaler eller visa dem i olika sammanhang.

Foto och redigering av filmerna: Stefan Wrenfelt

Projektets tidigare hemsida är stängd. Delar av innehållet visas här istället.

Projektet finansierades av Energimyndigheten  och var ett samarbete med Sustainable Innovation  och designbyrån Propeller . Projektet startade december 2013 och avslutades 2016.

Kontakt

Projektledare

Teo Enlund

Forskare