Till innehåll på sidan

Målgruppsarenan - ett material om Hållbara livsstilar

Målgruppsarenan är ett workshopmaterial och resultatet av ett forskningsprojekt om hur olika livsstilar förhåller sig till hållbar utveckling. Nästan alla är intresserade av hållbarhet, men på olika sätt. Men hur når vi olika grupper och vilket stöd behöver de? Hur påverkar värderingar och livsstilar människors olika praktiker inom hållbarhet?

Målgruppsarenan är ett workshopmaterial som hjälper dig att får överblick över olika målgruppers livsstilsval. Materialet bygger på omfattande forskning från KTH Green Leap under 2015 – 2017 i Sverige. Forskningen visade på stora skillnader i hur olika väreringssegment förhåller sig till Hållbarhet. Målgruppsarenan är utvecklad som ett hjälpmedel för att både utveckla och testa nya idéer. Vare sig du ska utveckla en produkt, fysisk miljö eller samhällstjänst, så hjälper Målgruppsarenan dig hjälp att förstå människors olika drivkrafter och hinder. Du får också veta vilket stöd de behöver för att ändra beteende eller ta till sig ett nytt budskap. Allt i Målgruppsarenan bygger på analys av det enorma empiriska material vi fått av de personer vi träffat.
Vi har delat in sveriges befolkning i fyra segment : Utforskare, Samhällsfokuserade, Bevarare och Framgånsgsträvare. I varje värderingssegment finns två exempelpersoner (personas) en som är mer engagerad i hållbarhet och en mindre. Här finns alltifrån den unga rebellen, till karriäristen, kontrollmänniskan och naturälskaren. Sammantaget ger de 8 personerna ger en rik bild och bra överblick över Sveriges befolkning och de olika ingångarna till hållbarhet. Segmenten är grupperade runt en arena med fyra axlar som visar på olika förhållningssätt och perspektiv. Vårt sätt att dela in målgrupper är ett bra komplement till demografiska segmenteringar och är inte tänkt att ersätta det du redan använder. 

Vill du veta om materialet eller hur du kan använda det i din organisation? Vi ger kurser och håller föreläsningar.
Det finns också möjlighet att gå en kurs genom Aktuell Hållbarhet: https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/kurser/malgrupper-och-personas-drivkrafter-olika-malgrupper-att-valja-hallbart/

Workshopmaterialet kretsar kring en arena, åtta exempelpersoner, en guide, fyra idékort och tre verktygskort.

Målgruppsarenan

Här kan du skriva ut materialet

Tänk på att skriva ut enkelsidigt.

Gör så här:

  1. Skriv ut Arenans högra (pdf 128 kB)  sida på A3.
  2. Skriv ut Arenans vänstra (pdf 155 kB)  sida på A3 och tejpa ihop delarna.
  3. Skriv ut Introduktionen (pdf 92 kB)  på A4.
  4. Skriv ut Guiden (pdf 55 kB)  på A4.
  5. Skriv ut Exempelpersonerna (pdf 2,8 MB)  på A4.
  6. Skriv ut Idékorten (pdf 127 kB)  på A4 och klipp isär.
  7. Skriv ut Verktygskorten (pdf 273 kB)  på A4 och klipp isär.

(Här finns alla filer (zip 3,2 MB)  om det passar bättre, skulle ni vilja ha högupplösta filer kan ni kontakta oss.)

Lägg ut allt på en yta framför er och sen är det bara att sätta igång. Instruktioner och tips för hur ni ska använda materialet finns i Introduktionsguiden.

Kontakt

Sara Ilstedt, professor i produkt och tjänstdesign, sarai@kth.se

Rättigheter

Vi ser gärna att vårt workshopmaterial sprids och används. Därför är allt material licensierat under Creative Commons erkännande – DelaLika2.5 Sverige  (CC BY-SA 2.5 SE) av KTH Green Leap. Det innebär att vi tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nytt, så länge du anger ”KTH Green Leap” som upphovsman. Om du skapar nytt så ska detta spridas och licensieras med samma licens.