Till innehåll på sidan

Hållbara Livsstilar - hur agerar människor hållbart?

Projektet Hållbara livsstilar syftar till att skapa en förståelse för vilka drivkrafter och hinder olika människor har för ett mer hållbart beteende. Det är lätt hänt att vi gör generaliseringar om folk när vi arbetar med hållbar utveckling. Men människor är väldigt olika och i en hållbar framtid behöver inkludera alla oavsett värderingar och livsstil. Det här materialet gör en djupdykning i vad Svenskar idag säger och agerar kring hållbarhet.

Projektet Hållbara Livsstilar syftar till att skapa en rikare förståelse för människors olika livsstilar, samt drivkrafter och hinder för hållbar konsumtion i Sverige idag. Syftet är att skapa underlag för offentlig sektor och företag att förstå både komplexiteten i människors agerande samt vilka mönster som finns. Vi vänder oss till dem som är intresserade av att åstadkomma beteendeförändringar mot en hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I projektet frågade vi oss:

Hur påverkar värderingar och livsstilar påverkar människors olika praktiker inom hållbarhet?
Vilka är människors hinder och drivkrafter och vilket stöd de behöver de för ett mer hållbart vardagsliv?

Vi pratat med närmare hundra människor i Sverige idag, från olika platser, med olika bakgrund, livsstil och social tillhörighet. Vi har varit hemma hos 25 personer, gjort djupintervjuer och fotat samt gjort 8 fokusgrupper i 3 olika städer. Som utgångspunkt för segmenteringen har vi använt en teori om värderingar från psykologen Schwartz och som bygger på intervjuer med människor i 80 länder. Enligt Schwartz finns det 10 grundläggande värderingar som påverkar hur vi fattar beslut och vilken livsstil vi har. Vi har delat in de vi träffat i fyra segment med olika värderingar. Resultatet visar klara skillnader i hur de olika segmenten förhåller sig till hållbarhet, vilka hinder och drivkrafter de har och vilket stöd de behöver.

Utifrån resultatet har vi skapat ett workshopverktyg ”Målgruppsarenan” som kan sprida den här kunskapen på ett lättillgängligt och engagerande sätt så att det kan komma till användning för alla de som arbetar med att utveckla produkter, tjänster eller samhällsservice för ett hållbart samhälle. Under fliken "Målgruppsarena"kan du läsa mer om workshopmaterialet och ladda ner det.

Här kan du ladda ner vår slutrapport. (pdf 2,1 MB)

Här kan du ladda ner en artikel (pdf 3,2 MB) som presenterades på konferensen Nordes 2017.  

Projektet är finansierat av Energimyndigheten  och pågick mellan augusti 2014 juni 2017. Partners i projektet är Futerra och Kantar Sifo.