Till innehåll på sidan

Sensing Energy

Projektet undersökte hur den fysiska närmiljöns gestaltning kan uppmuntra hållbara beteenden och minskad energianvändning. Fokus låg på det planerade campusområdet i Albano, mellan KTH och Stockholms Universitet, som har som ambitionen att vara helt självförsörjande på energi.

Anima 2 – en publik klocka som uppdaterat tiden när vinden blåser genom den. Ett resultat från projektet som finns med i utställningen Sensing Energy.


Design används som ett utforskande verktyg för att undersöka hur man kan skapa symboler och synliggöra energiflöden i vardagsmiljön. Det används också som ett kommunikationsverktyg för att skapa diskussion och medvetenhet kring hur närmiljöns gestaltning kan motivera människor att utveckla mer hållbara och energieffektiva vardagsvanor.

Som resultat i projektet har ett antal designexperiment tagits fram i form av modeller och scenarier som nu ställs ut i utställningen Sensing Energy på plats i entréhuset på KTH till och med 26 februari. Koncepten har också utvärderats av experter, brukare och andra intressenter som har fått reflektera över hur dessa anknyter till den egna vardagen.

Finansiär: Energimyndigheten

Projektet startade mars 2014 och pågick fram till sommaren 2016.

Kontakt

Projektdeltagare: Camilla Andersson, Loove Broms, Karin Ehrnberger, Milo Lavén, Pablo Miranda Carranza, Jonas Runberger, Josefin Wangel

Projektpartners: Akademiska hus, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm University, Svenska Bostäder, White arkitekter

Stort tack till: alla workshopdeltagare, Alnarp Cleanwater, Anna Erlandson, Aron Fidjeland, Axel Undall, Cong Wang, David Molander, Ekologigruppen, Felipe Franco, Frida Rosenberg, Ivo Martinac, Johan Hoffman, Lars Marcus, Louise Hultén, Malin Zimm, Nivå landskapsarkitektur, Patrik Rosén, Rodrigo Vilela de Abreu, Teo Enlund, Tora Råberg, Tovatt architects and planners, och Ulf Edgren.

Läs en artikel i Campi om utställningen.

I Biofilia undersöks hur ett biologiskt reningsverk för avloppsvatten skulle kunna integreras i fasadmiljön och bli en mer integrerad del av vardagen.