Till innehåll på sidan

KTH Zero Emission Campus Lab

Green Leap drev projektet på uppdrag av KTH Sustainability och KTH:s Energiplattform. Målsättningen var att undersöka olika sätt använda KTH som en testbädd för initiativ som tar oss närmare visionen om ett hållbart campus.

Projektet är nu avslutat. Green Leap drev projektet på uppdrag av KTH Sustainability Office och KTH Energiplattformen . Målsättningen var att undersöka olika sätt använda KTH som en testbädd för initiativ som tar oss närmare visionen om ett hållbart campus.

KTH är mycket starkt på många områden inom hållbarhet i både forskning och utbildning, men nästan inget av detta är synligt på själva campusområdet.
Projektet syftade till att synliggöra KTHs engagemang för en hållbar framtid och att sänka den faktiska koldioxidpåverkan från campus. Detta var tänkt att göras med ny teknik och praktiska lösningar men också genom beteendeförändringar.

Projektet ledde bland annat till ett utökat samarbete med Akademiska hus för att se hur olika förslag bäst kan omsättas i verklighet.

Karin Öberg har var projektledare. Hon är utbildad industridesigner med ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågorna. Hon kommer närmast från en position som designchef på OSM, ett företag som gör mobiltelefontillbehör.

Projektledare

Karin Öberg
Projektledare
Industridesigner MFA
kario@kth.se
070-251 81 88