Till innehåll på sidan

Användarvänlig lokal elproduktion

Syftet med detta projekt är att genom design skapa innovation och produktutveckling inom lokal elproduktion. Att tillverka sin egen el skapar engagemang i energifrågor, incitament för energi-effektivisering och efterfrågan på smarta nät.

Foto och illustrationer: No Picnic

I projektet har vi fokuserat på att identifiera hinder som användaren upplever för att börja producera sin egen el samt att utifrån detta skapa ett antal koncept kring hur system, tjänster och produkter kan utvecklas mot större användarvänlighet. Vi har också tittat på hur man bättre kan kommunicera vinsterna med att producera sin egen el eftersom vi fann att detta var ett av de främsta hindren.

Med insikterna från research-fasen som grund genererades ett stort antal idéer inom områdena process, produkt/tjänst och politik. Detta material bearbetades vidare till fem koncept som kan utvecklas vidare till produkter, tjänster eller kommunikation.

Målet för projektet var att använda användarorienterad designmetodik för att skapa innovation och affärsmöjligheter inom Lokal elproduktion. Syftet var att undersöka hur system för lokal elproduktion kan bli:

  • användarvänliga
  • enkla att styra och förstå
  • estetiskt attraktiva
  • integrerade i system
  • anpassade till olika målgrupper
  • enkla att montera
  • produktifierade.


Vi valde att fokusera på att genom research och intervjuer få en fördjupad förståelse för användaren. Utifrån detta har vi genererat koncept med inriktning på användarvänlighet genom hela processen och en bättre integration av egenproducerad sol-el i ett system. Vi ser att flera av dessa koncept är startpunkter för nya innovationer och affärsmöjligheter inom området.

Läs mer om bakgrunden till projektet

Projektet Användarvänlig lokal elproduktion är finansierat av Vinnova.
Som partners har vi No Picnic Design och Egen El.