Till innehåll på sidan

Resultat

Med insikterna från research-fasen som grund genererades ett stort antal idéer inom områdena process, produkt/tjänst och politik. Detta material bearbetades vidare till fem koncept som kan utvecklas vidare till produkter, tjänster eller kommunikation.

De fem koncepten är:

1.    En app som följer användaren genom hela resan (customer journey)
Appen anpassar sig och växer utifrån användarens behov. Först inspirerar och informerar den dig för att därefter hjälpa till att sammanställa all information för att få solcellerna installerade. Slutligen blir appen ditt interface till anläggningen.

2.    Sol-frigga
En Friggebod klädd med solceller skulle möjliggöra installation där montage på taket inte är lämpligt.


3.    Modulära solceller för offentlig miljö
Dessa är utformade för att på ett estetiskt sätt kunna integreras i stadsrummet och på så sätt kommunicera ett aktivt hållbarhetsarbete.

4.    Allt-i-ett
Ett attraktivt startpaket där allt ingår. Syftet är att sänka tröskeln och inbjuda till impuls-köp.

5.    Film om vinsterna med att producera sin egen el
Filmen kommunicerar på ett enkelt och övertygande sätt hur lätt det är att bli självförsörjande på el och hur otroligt bra investeringen är rent ekonomiskt.Vi ser att flera av dessa koncept är startpunkter för nya innovationer och affärsmöjligheter inom området. Vi har nu fått finansiering av Energimyndigheten för en fördjupning av detta område.
Det projektet heter och kommer löpa under 2013-2014.

Projektet Användarvänlig lokal elproduktion är finansierat av Vinnova.
Som partners har vi No Picnic Design och Egen El.