Till innehåll på sidan

Kokpunkten Energy Arena

KTH undersökte tillsammans med Mälardalens högskola (MDH) och Peab förutsättningarna för att etablera en Energy Arena i Västerås. Det var tänkt att bli en nationell mötesplats och exponeringsyta för näringsliv, forskare, studenter, politiker och allmänheten i frågor som rör energi- och miljö. Målet var att på sikt även attrahera internationella konferenser inom området.

Green Leap leder konceptutvecklingen av Energy Arena i nära samarbete med MDH. Lärosätena är tänkta att ansvara för det akademiska innehållet och säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. I den utarbetade konceptstudien visar vi hur olika delaktiviter tillsammans kan bilda en helhet med kraft att attrahera publik från alla delar av samhället. En central aktivitet är det Science Center med energi och hållbarhet som tema som vi skissat på.

Arbetet är en del i Peabs satsning på utveckling av området kring den östra delen av mälarstranden i Västerås. Energy Arena är tänkt att inrymmas i det tidigare ångkraftverket tillsammans med hotell och Sveriges första actionbad under samlingsnamnet Kokpunkten.