Till innehåll på sidan

CoKitchen

Framtidens hållbara co-living och delningsbostad för studenter

Ensamhet är ett stort och växande problem bland studenter och unga vuxna, särskilt de som flyttar till en ny plats. Samtidigt är enrumslägenheter dyra och använder onödigt mycket energi och resurser. Tänk om vi kunde skapa en ny norm med delningsbostäder för studenter och unga vuxna, med stora sociala kök, och delade ytor som stödjer en hållbar livsstil?

Målet med CoKitchen är att skapa framtidens hållbara delningsboende för studenter. Vi vill utveckla en kunskapsbas och en ny norm för delningsboende som skapar värde socialt, är prisvärt samt resurs och energieffektivt. Studenter är en förändringsbenägen grupp eftersom de ofta flyttar till en ny ort och en ny fas i livet. De är mer flexibla i sin livsstil, nyfikna socialt och intresserade av hållbarhet. Här finns en unik möjlighet att etablera hållbara vanor samt pröva ny teknik och nya sociala lösningar. Men resultatet från projektet kan också komma att överföras till delningsbostäder för andra grupper som vill bo mer socialt. Detta kan vara unga som vill flytta hemifrån, samt även äldre där ensamhet är ett utbrett problem.

Men det finns också utmaningar med delningsbostäder. Så kallade korridorer har sedan 70-talet varit vanligt i studentboende, men upplevs som anonyma och institutionella. Andra hinder finns inom regelverk och policy, som byggregler, hyreslagstiftning och brandregler. Den svenska köksstandarden är utformad för att en person ska laga mat till en familj och inte för att fler hushåll ska laga mat samtidigt vilket ställer andra krav. Överhuvudtaget saknas mycket kunskap om hur en delningsbostad bäst utformas. Hur många är det bästa antalet för att dela bostad? Vad är rätt balans mellan delade och privata ytor? Hur ska köket utformas? Går det bra att dela badrum och i så fall med hur många? Hur mycket mindre blir klimatavtrycket med delade bostäder jämfört med ettor?

I projektet CoKitchen har vi undersökt hur man kan bygga den bästa delningsbostaden för studenter utifrån olika perspektiv. Vi har gjort intervjuer och workshop med studenter för att utforska hur man vill bo, var problemen uppstår, hur man kan leva mer hållbart tillsammans, och vad som skapar ett bra studentboende. Vi har byggt två olika experimentlägenheter som bebotts av 4-5 studenter under ett års tid vardera. Vi har även utvecklat olika produkt och tjänstekoncept för att öka den sociala gemenskapen och stödja en hållbar livsstil.  Vi har intervjuat och haft workshops både för att lära och för att utvärdera resultatet. Slutligen har vi räknat ut klimatavtryck på delningsbostäder och gjort ekonomiska kalkyler på vad som händer om man skalar upp detta till hela flerbostadshus. Resultatet presenteras i denna rapport. 

För att åstadkomma allt detta har CoKitchen tagit ett brett grepp och samlat partner från fastighetsbranschen, arkitektur och tjänstedesign för att tillsammans med forskare från KTH undersöka, utveckla och testa nya boendelösningar, produkter och tjänster. Visionen har varit att utveckla ett boende för fler, som är en spjutspets ifråga om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Målet har varit att utveckla underlag och kunskap för att påverka normer och byggregler, och inspirera till framtida byggande. 

– Vi behöver bo fler på mindre yta, smartare och mer resurseffektivt. 

– I boende som stödjer sociala relationer och hållbara praktiker. 

– Utan att kompromissa med kvalité och funktioner i boendet.

Tre olika planlösningar av Experimentlägenheten på KTH Live-in Lab.

Två experimentlägenheter på campus 

Kärnan I CoKitchen är den experimentlägenhet på campus KTH som vi har byggt om två gånger. Varje gång har 4-5 fem studenter bott där under ett år. Till att börja med bestod ytan av fyra enrumslägenheter. Den första ombyggnaden slog ut väggarna mellan lägenheterna så det bildades ett stort gemensam rum i mitten med kök och vardagsrum.  

Köket i ombyggnad 1

Den andra ombyggnaden var en genomtänkt delningslägenhet ritat av TIP arkitekter. Den planlösningen var resultatet av ett års förstudie i projektet med intervjuer, workshops och interventioner med studenter. I augusti 2021 flyttade fyra nya studenter i den lägenheten. 

Köket i det nya delningsboendet är stort och inbjudande. Här finns gott om plats för flera personer att laga mat samtidigt.
Vardagsrummet är litet men mysigt och skilt från köket.