Till innehåll på sidan

Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen om elkonsumenters behov av information och återkoppling när de blir prosumenter samt att utveckla affärsmodeller och IT-tjänster som gör det lättare för dem att vara aktiva i det smarta elnätet. Projektet genomfördes under 2016-2018.

Illustrationer Transformator Design

Projektet leddes av Cajsa Bartusch  på Uppsala Universitet. Green Leap bidrog med kunskaper från vårt projekt ”Förnybar energi för alla” och tillsammans med Transformator design deltog vi i utvecklingen av erbjudanden, tjänster och IT-stöd.

Projektet tog sin utgångspunkt i den osäkerhet som råder kring hur den aktiva prosumenten ska agera på elmarknaden givet de motstridiga signalerna från dess olika aktörer. Målet var ytterst att öka andelen mikroproduktion med solceller i energisystemet genom att utveckla ett holistiskt koncept med affärsmodeller, informationspaket, adekvata elnätstariffer och elhandelsavtal samt ändamålsenliga IT-tjänster, som förenklar den process som föregår en investering i solceller samt underlättar och optimerar den dagliga driften av desamma ur prosumentens perspektiv. Projektets styrka var projektgruppens sammansättning och samlade erfarenheter. Det stora nyhetsvärdet låg framför allt i helhetsgreppet som projektet tog om prosumentens situation.

Projektet finansierades av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad inom ramen för samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende - E2B2. Studien, som i hög grad präglades av tvärvetenskap och samverkan med näringslivet, genomfördes i samarbete med ett flertal företag i energibranschen.

Här kan du läsa projektets slutrapport Solcellsresan (pdf 4,7 MB)