Till innehåll på sidan

Mistra SAMS

SAMS står för Sustainable Accessibility and Mobility Services och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med huvudkontor finansierat av Mistra. Programmet skapar ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi.

Tillsammans med andra aktörer utvecklar Mistra SAMS innovativ forskning om hållbar omvandling av mobilitet och tillgänglighet i stadsmiljö. Programmet leds av KTH i nära samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.

Green Leap är framför allt med i Work Package 5 som handlar om att designa och testa Accessibility Service Innovations (ASI) samt kombinationer av tillgänglighetstjänster och Multisided Digital Plattform (MSDP). Designen kommer att utvecklas tillsammans med olika intressenter och användare samt testas i så kallade living lab i syfte att skapa fungerande prototyper som utvärderas vetenskapligt.

Läs mer på projektets hemsida