Till innehåll på sidan

KTH Mobility Pool

Hur kan vi få människor att välja mer hållbara färdsätt istället för att ta bilen till jobbet? Green Leap deltog i ett projekt där vi erbjöd en pool av lätta elbilar för transporter under arbetsdagen.

KTH Mobility Pool var ett forskningsprojekt under 2014 – 2017 som i regi av Integrated Transport Research Lab (ITRL), ett forskningscenter på KTH, samlade flera partners: IKEA, Botkyrka kommun, Hertz, Renault, Gröna Bilister, Eco Traffic, och Seamless. Forskare från Green Leap engagerades i de designrelaterade aktiviterna. Projektet designade, testade och utvärderade ett innovativt angreppssätt till mobilitet med syfte att ändra människors vardagspraktiker i relation till arbetspendlingsresor. Istället för att köra sin konventionella bil till jobbet, uppmuntrade projektet användare av produkttjänstesystemet att lämna bilen hemma och istället använda mer hållbara färdmedel.

Forskningsprojektet sattes upp som ett Living Lab, liknande ett demonstrationsprojekt men även involverade aktörer på olika nivåer i projektet. Interventionen i människors vardagspraktiker var i detta projekt en nyckel för designen och utvecklingen av konceptet genom hela testperioden. Living lab användes på så sätt som ett angreppssätt för att experimentera i verkliga livet och utforska framträdande möjligheter där användare aktivt bidrog.

Kontakt

Teo Enlund, Designer