Till innehåll på sidan

Process

Projektet inleddes med en workshop med Egen el och No Picnic. Vi arbetade då med att skapa oss en gemensam bild av hur man gör sin egen el. Vi skapade också en karta över användarens hela resa (customer journey) från att idén om att investera i egna solceller föds till att man har en driftsatt installation och kanske överväger att bygga ut den. Vi intresserade oss speciellt för de delar av resan som skulle kunna ge anledning till att man tröttnar och ger upp.
Genom projektet har sedan gruppen träffats med jämna mellanrum för att diskutera arbetet som No Picnic gjort och komma med feed-back.

Under research-fasen har vi studerat exempel på solceller på svenska hus, olika typer av installationer, inspirerande exempel och koncept och hur man valt att styra implementeringen av solceller i Tyskland. Vi har även undersökt befintliga appar och webtjänster inom området.

Utöver denna desktop research gjorde vi ett besök på Egen el:s anläggning i Katrineholm där vi i verkligheten kunde studera alla de produkter som finns på marknaden idag. Vi har också intervjuat två forskare på KTH med fokus på solceller liksom fem användare av solceller som befinner sig i olika faser i processen.

Med insikterna från research-fasen som grund genererades ett stort antal idéer inom områdena process, produkt/tjänst och politik. Detta material bearbetades vidare till fem koncept som kan utvecklas vidare till produkter, tjänster eller kommunikation.

De fem koncepten presenteras under avdelningen Resultat .

Projektet Användarvänlig lokal elproduktion är finansierat av Vinnova.
Som partners har vi No Picnic Design och Egen El.

Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2013-04-12