Till innehåll på sidan

Ingen sol på vintern

Solceller - det kan väl inte löna sig här i Sverige, vi har ju ingen sol på vintern! Det är ett argument man ofta kan höra när man pratar solceller. Men är det verkligen så?

Det är klart att socleller ger mindre effekt under vintern, dagarna är korta och det är ofta mulet. Men även om vintern är sämre så är sommaren desto bättre. Några av de som vi intervjuade trodde att solceller inte skulle löna sig i Sverige, delvis baserat på våra årstidsväxlingar. Men detta grundade sig delvis i att de inte riktigt förstod sin egen relation till elnätet, de trodde att de var tvungna att använda sig av den egenproducerade solelen direkt. Reglerna och informationen kring hur en mikroproducent (småskalig elproducent) får mata ut el till nätet och hur mycket betalt man kan få för detta kan vara svårt att förstå. Ur ett användarperspektiv vore det mycket bättre om en mikroproducent på ett tydligare sätt blev erbjuden att använda elnätet som sin egen lagringsplats av el. Det skulle också stödja den drivkraft som vi fann mest intressant att utforska, möjligheten av att vara självförsörjande. Med en sådan lagringsmöjlighet skulle man under sommaren kunna producera den el man själv behövde använda under resten av året. I filmen visar vi hur man skulle kunna tänka:

Creative Commons-licens
Solceller - Varför inte? Ingen sol på vintern... av KTH Green Leap är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens.

Om du vill veta mer om vad hushållen sa i intervjuerna kan du läsa om det i vår slutrapport (pdf 563 kB) .

Innehållsansvarig:Julian Gasson
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2019-07-09