Till innehåll på sidan

Inget bra tak

Om du vill producera din egen el, men inte kan sätta upp solceller där du använder energin, vad gör du då?

Det där med var elförbrukningen sker är viktigt. På årsbasis får man idag inte producera mer el än vad man förbrukar för att räknas som mikroproducent. Förbrukningen mäts då på samma anslutningspunkt (elmätare) som solcellerna är installerade på. Det betyder att om du till exempel har en sommarstuga med perfekt tak för solceller, men inte någon större elförbrukning, så kan du alltså bara installera en liten anläggning för att inte riskera att producera för mycket el. Men i ditt permanentboende kanske du förbrukar jättemycket el, men har ett dåligt tak. I den bästa av världar borde du ju få sätta upp mer socleller på landet och använda elen i stan. Detta är tyvärr inte tillåtet idag.

Utifrån vår studie tror vi att ett enkelt sätt att påskynda utbyggnaden av solceller i Sverige idag vore att möjliggöra att ha solceller på distans. Visst finns det idag möjligheter att till exempel bli andelsägare i vindkraftverk, men vi tror att ha egna solceller på distans gör att man upplever att elen är ens egen. Detta skulle i så fall knyta väl an till självförsörjning, den drivkraft som vi fann mest intressant i studien. De som redan installerat solceller var väldigt nöjda med att producera sin egen el. I takt med att elfordon blir allt mer vanliga, skulle självförsörningen av el bli extra intressant - vem skulle inte vilja bli helt självförsörjande på drivmedel?

Creative Commons-licens
Solceller - Varför inte? Inget bra tak... av KTH Green Leap är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens.

Om du vill veta mer om vad hushållen sa i intervjuerna kan du läsa om det i vår slutrapport (pdf 563 kB) .