Till innehåll på sidan

Solceller – varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? I vår studie har vi intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. Vi fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har vi adresserat i dessa fyra filmer.

Det blir för dyrt... I denna film visar vi att solceller inte upplevs som en kostnad, utan snarare som en intäkt.

Ingen sol på vintern... I denna film berättar vi hur du kan använda elnätet som ditt batteri för att kunna använda din solel även på natten och under vintern.

För mycket krångel... I den här filmen visar vi hur du som vill skaffa solceller kan slippa krångel.

Inget bra tak... I den här filmen visar vi hur solceller skulle kunna spridas ännu snabbare, om man bara fick sätta upp solcellerna där man ville.

Det här projektet har finansierats av Energimyndigheten.
No Picnic Design och Egen el har varit partners i projektet.