EcoDesign Circle

EcoDesign Circle är ett nytt EU-finansierat projekt med målet att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykeldesign i Östersjöregionen.

De deltagande organisationerna kommer från Tyskland, Estland, Litauen, Polen, Finland och Sverige, som representeras av SVID som kommer att samarbeta med Green Leap på KTH. Federal Environment Agency i Tyskland leder projektet.

Inom ramen för projektet kommer vi utveckla vår web-portal Hållbarhetsguiden och även göra den tillgänglig för en internationell publik. Vi kommer också sammanställa ett antal case inom ecodesign och cirkulär ekonomi och presentera dessa som kortare filmer som kan användas tex i undervisning.

Projektet startade i maj 2016 och kommer pågå till och med 2019. Finansiär ärEU:s Interreg-program.

Läs mer om projektet på SVID:s hemsida

Projektledare på SVID

Catarina von Matern, Designer inredningsarkitekt
Tel. 08-406 84 46
catarina.vonmatern@svid.se

Kontaktperson på Green Leap

Till sidans topp