Till innehåll på sidan

Everybodys Energy

Projektet syftar till att skapa förståelse för hur man genom design kan stärka drivkrafter som leder till ökat miljöengagemang genom socialt samspel och kollektiv delaktighet.
Detta sker bland annat genom att skapa ett publikt, interaktivt verk som visualiserar energianvändning på ett större område och med många användare. Målsättningen är att skapa en permanent installation som blir en visuell symbol för KTH's engagemang i miljöfrågor och som skapar social gemenskap och delaktighet kring ett gemensamt mål.
Projektet innehåller också en teoretisk del som ingår i Loove Broms doktorsavhandling "Storyforming - Experiments in creating discursive engagements between people, things and environments".

Målet med projektet är att:

- Skapa en bättre förståelse för hur man genom design kan stärka drivkrafter som leder till ökat miljöengagemang, tex socialt samspel och kollektiv delaktighet samt kunskap om hur ett sådant engagemang utvecklar sig över tid.

- Utveckla en eller flera installationer med starkt symbolvärde som hos individen skapar en känsla av delaktighet och kollektivt ansvar för miljöfrågor. Installationen byggs på KTH campus. Projektet riktar sig mot skolor, företag och bostadsområden.

- Dokumentera och utveckla teori och emperi framtagna inom projektet inom ramen för en doktorsavhandling samt vetenskapliga artiklar.

Projektledare för projektet är
 

Loove Broms
PhD
loove@kth.se
08-790 73 98

Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2014-09-10